Νέα κυκλοφορία βιβλίου: “Έναυσμα Πρόνοιας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Κύπρο”, του Νίκου Σατσιά από τις Εκδόσεις Hippasus

Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης τέθηκαν σε συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης με ΕΒΕΛ