Παρά το νομοθετικό πλαίσιο η πορεία προς ισότητα φύλων είναι μακρά, είπε η Πρόεδρος Βουλής σε Φόρουμ Γυναικών Ηγετών

Παρά το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου για την ισότητα των φύλων, η πορεία προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας είναι μακρά, είπε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Ηγετών, που συνδιοργάνωσαν η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας και το Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL) στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Το Φόρουμ προσφώνησαν ηγέτες διαφόρων χωρών και αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών.

Η κ. Δημητρίου, υπό την ιδιότητα της Πρέσβειρας του Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL) που συμμετείχε στο Φόρουμ εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε οπτικογραφημένο μήνυμά της, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο της Κύπρου όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, της παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης και του σεξισμού.

Παρά τη δεδηλωμένη πολιτική δέσμευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων, οι Κύπριες γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην ηγεσία, λόγω των παγιωμένων έμφυλων στερεότυπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων, ενώ οι υφιστάμενες δομές φροντίδας στην Κύπρο δεν διευκολύνουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε την ανάγκη εστίασης των προσπαθειών της Κύπρου στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον τομέα της ισότητας των φύλων και οι οποίες αφορούν στη γεφύρωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην αντιμετώπιση του έμφυλου διαχωρισμού στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός αύξησης της γυναικείας εκπροσώπησης στον δημόσιο βίο είναι εξαιρετικά αργός, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε την αναγκαιότητα υιοθέτησης ριζοσπαστικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, όπως οι ποσοστώσεις, για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην ηγεσία.

«Η παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών θωρακίζει και ενδυναμώνει τη δημοκρατία. Η ενσωμάτωση όλων των απόψεων και των ανησυχιών εγγυάται τη δημοκρατική νομιμοποίηση, την αντιπροσωπευτικότητα και τη λογοδοσία των νομοθεσιών και των δημοσίων πολιτικών και διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και των δύο φύλων», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής.

Σημειώνοντας τον καίριο ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια, μέσω της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού και της κινητοποίησης επαρκών πόρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και τη νομοθεσία, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές ανάκαμψης συνιστά τη μεγαλύτερη μελλοντική πρόκληση.

«Με τη διπλή μου ιδιότητα, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ως Πρέσβειρα του WPL, δεσμεύομαι να εργαστώ άοκνα, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την επιτάχυνση της προόδου προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε στο μήνυμά της η κ. Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,