Συμμετοχή του ΠΔΣ στο διήμερο εργαστήριο για εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς