Η Αννίτα τραβά το αυτί βουλευτών για ασυμβίβαστο

Ορισμένοι βουλευτές το παραξήλωσαν στο θέμα του ασυμβίβαστου εκθέτοντας τους συναδέλφους τους αλλά και το Σώμα, μη δηλώνοντας το προσωπικό τους συμφέρον κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο, υποχρεώνοντας την Πρόεδρο της Βουλής να τραβήξει το αυτί του συνόλου των βουλευτών.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, με επιστολή της ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου και τίτλο «Δήλωση προσωπικού συμφέροντος / υποχρέωση αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων», αφού υπενθυμίζει πως «οι Βουλευτές/Βουλεύτριες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται βάσει του Κανονισμού της Βουλής, αλλά και του Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με την αποκάλυψη προσωπικού συμφέροντος και/ή σύγκρουση συμφερόντων», παραπέμπει στον σχετικό κανονισμό σημειώνοντας:

«Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 του Κανονισμού της Βουλής, όταν ένα μέλος μίας επιτροπής έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον, σε σχέση με το θέμα το οποίο η επιτροπή εξετάζει, οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίας ή αμέσως μόλις διαφανεί από την τροπή της συζήτησης η ύπαρξη ενδιαφέροντος του μέλους».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,