Προτεραιότητά της η εδραίωση της Βουλής ως φορέα προώθησης της συμπεριληπτικότητας, είπε η Α. Δημητρίου στο Cyprus Forum

Η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της συμπεριληπτικής δημοκρατίας μέσα από την κοινοβουλευτική δράση περνά συχνά από συμπληγάδες και κάποτε μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα επίπονο έργο, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, υπογραμμίζοντας πως η ίδια έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ανάδειξη και εδραίωση της Βουλής ως φορέα προώθησης της συμπεριληπτικότητας.

Σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία της το πρωί στο Cyprus Forum που ξεκίνησε την Πέμπτη στη Λευκωσία, με θέμα “Συμπερίληψη: Απελευθερώνοντας τη δύναμη της διαφορετικότητας” (“Inclusivity: Unleashing the power of diversity”) η κα. Δημητρίου ανέφερε πως είναι χρέος μας “να επιμείνουμε και με σθένος να συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί οι θεσμοί, αρμόδιοι φορείς και η κοινωνία των πολιτών, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και των πολιτών, που επιτάσσει την εξάλειψη των ανισοτήτων, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ίση πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες”.

Η κα. Δημητρίου είπε πως η θεματική του φετινού Φόρουμ συμπίπτει πλήρως με το όραμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την κοινωνία. «Είναι για τον λόγο αυτό που έχω θέσει ως προτεραιότητά μου την ανάδειξη και εδραίωση της Βουλής ως φορέα προώθησης της συμπεριληπτικότητας, που, ως ευρύς όρος, ενίοτε φαντάζει άπιαστος στόχος», ανέφερε.

Σημείωσε πως «ένα κοινοβούλιο που προάγει την συμπεριληπτικότητα, δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ως νομοθέτης, δεν αποκλείει κανέναν και δεν κάνει καμιά διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, την αρτιμέλεια, τις ιδιομορφίες, την οικονομική κατάσταση και τις διαφορετικές θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις».

«Θεσπίζει νόμους και υποχρεώνει την κυβέρνηση να λογοδοτεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των τμημάτων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων και εκείνων που υφίστανται διακρίσεις. Επίσης, το κοινοβούλιο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων που αντιπροσωπεύει στις θεσμικές πρακτικές του», επεσήμανε.

Ανέφερε πως «για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, ως βουλευτές και βουλεύτριες, οφείλουμε να διασφαλίζουμε τη συμπεριληπτικότητα σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες κατά την άσκηση της νομοθετικής και εποπτικής εντολής μας. Αυτό για παράδειγμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κοινοβούλια πραγματοποιούν και διασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συμβάλλουν στη διαμόρφωση και εγκρίνουν προϋπολογισμούς ευαίσθητους στο φύλο, αλληλοεπιδρούν με τους νέους και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω του νομοθετικού τους έργου”, σημείωσε.

Υπογράμμισε πως “αποτελεί ευθύνη των κοινοβουλίων να διασφαλίσουν ότι στην παραγωγή του νομοθετικού έργου και στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ακούν, λαμβάνουν υπόψη και μεταφέρουν τις απόψεις όλων των πολιτών και ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που παρέχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών των διαφορετικών απόψεων στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες”.

Η  κα. Δημητρίου ανέφερε πως “στο πλαίσιο της υγειούς διάδρασης με την κοινωνία των πολιτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που διευκολύνουν και προάγουν την επικοινωνία και τον διάλογο με τους πολίτες σε ζωντανό χρόνο”.

“Η αναβαθμισμένη πλέον ιστοσελίδα της Βουλής παρέχει άμεση πρόσβαση στο νομοθετικό και ευρύτερο κοινοβουλευτικό έργο, ενώ η λειτουργία Γραφείου Τύπου ενισχύει τα κανάλια επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών. Σημαντικός δε αναμένεται να είναι και ο ρόλος του υπό σύσταση Ιδρύματος της Βουλής που πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα στο Σπίτι του Πολίτη”, ανέφερε.

Είπε πως “σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο, η Βουλή σε στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, έχει προωθήσει σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, ώστε να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες και η απρόσκοπτη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων”.

Η κα. Δημητρίου ανέφερε πως “ως κορυφαίο παράδειγμα αποτελεσματικής διεκδίκησης και επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ όλων των επηρεαζόμενων φορέων είναι η πρόσφατη ψήφιση σε νόμο, τον περασμένο Ιούλιο, της θέσπισης της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου αδικήματος με σχετική τροποποίηση του Περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμο του 2021”.

Είπε πως “η πλέον ακραία μορφή έμφυλης βίας αποκτά ορατότητα, τόσο στο νομικό πλαίσιο όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Ως εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας ήταν και η κύρωση και εισαγωγή στο κυπριακό νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που αποτελεί το πρώτο διεθνώς νομικά δεσμευτικό κείμενο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, με σχετικές τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, έχουν πλέον ποινικοποιηθεί ο σεξισμός, ο διαδικτυακά διαδιδόμενος σεξισμός και η παρενοχλητική συμπεριφορά”, πρόσθεσε.

Η κα. Δημητρίου ανέφερε πως “παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, απομένουν ακόμα να γίνουν πολλά, καθώς ο δρόμος προς επίτευξη των όσων πρεσβεύει η συμπεριληπτική δημοκρατία παραμένει μακρύς και δύσβατος”.

Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά τον στόχο της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων, τόσο τα κοινοβουλευτικά κόμματα όσο και η πολιτεία έχουν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουν προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος για τη συνταγματική κατοχύρωση των ποσοστώσεων. “Επιπλέον, η διασύνδεση του προϋπολογισμού με τις πολιτικές ισότητας, είναι ακόμα ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της πραγματικής συμπεριληπτικότητας, καθώς θα διασφαλίζει την οριζόντια εφαρμογή πολιτικών ισότητας από το σύνολο του κυβερνητικού μηχανισμού”, ανέφερε.

Τόνισε πως “ιδιαίτερα σημαντικός σε αυτές τις προσπάθειες είναι και ο ρόλος της νέα γενιάς. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στην προσπάθεια για οικοδόμηση μιας πραγματικά συμπεριληπτικής κοινωνίας”.

“Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στη νέα γενιά να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση τόσο του παρόντος, όσο και του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξάλειψη φαινομένων απάθειας, απαξίωσης και αδιαφορίας για την πολιτική και τα κοινά πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας”, ανέφερε.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,