3η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης

3η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Χαιρετισμός της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου στο 9ο Ενεργειακό Συμπόσιο με τίτλο «Το νέο τοπίο για το ενεργειακό αύριο της Κύπρου»

Έκδοση Διατάγματος για τον τρόπο εφαρμογής και ρύθμισης θεμάτων που προκύπτουν αναφορικά με την Οδηγία DAC6