Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και τον Υφυπουργό Έρευνας της Κύπρου

Παρουσιάστηκε το έργο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021

Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και στο Εργαστήριο για τη Μελέτη της Διαφάνειας, της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) – Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΔΔΤ, της Αστυνομίας και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία και Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Κυπριακού Ναυτικού και Ναυτιλιακού Ινστιτούτου