Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Κυπριακού Ναυτικού και Ναυτιλιακού Ινστιτούτου