Αν. Αντιπρύτανης Παν. Λευκωσίας: Αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τα τρανς άτομα στην Κύπρο

Δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΔΣ θεωρείται σημαντικό βήμα

H Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο

Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, συζήτησε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βουλής

Παρουσιάστηκε το έργο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021

Η Υπουργός Εργασίας κήρυξε την εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας για μυοσκελετικές παθήσεις