Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και τον Υφυπουργό Έρευνας της Κύπρου

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας επίσκεψής του στην Κύπρο προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής όσον αφορά τον τομέα της ψηφιακής πολιτικής και κυβερνοασφάλειας, με γνώμονα την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Περαιτέρω, προέβη σε ενημέρωση για τα έργα που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ίδρυσή του το έτος 2019, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν καταστήσει την ψηφιακή διακυβέρνηση ως τον πλέον σημαντικό τομέα της κυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραμάτισε το υπουργείο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε τη σημασία της πιο πάνω πρωτοβουλίας, η οποία θα αποβεί προς όφελος της ψηφιακής μετάβασης των δύο κρατών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια υλοποίησης τεθέντων στόχων αναφορικά με θέματα ψηφιοποίησης των εργασιών της Βουλής σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανέφερε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και ότι η απόφαση για συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αποτελεί κοινή απόφαση των αρχηγών των δύο κρατών. Συναφώς, τόνισε ότι η συνεργασία της Κύπρου με την Ελλάδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη και κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για την Κύπρο.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ετοιμότητά της για συνεργασία μεταξύ της Βουλής και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την προώθηση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες και λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,