Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Κυπριακού Ναυτικού και Ναυτιλιακού Ινστιτούτου

Στο πλαίσιο στήριξης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) υπέγραψε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 μνημόνιο συνεργασίας με το Κυπριακό Ναυτικό και Ναυτιλιακό Ινστιτούτο (CMMI). Το μνημόνιο συνεργασίας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των δυο πλευρών στην ανάπτυξη και υποστήριξης μιας κοινής στρατηγικής συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα με στόχο την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, την προώθηση της διμερούς ερευνητικής συνεργασίας στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και τη συμμετοχή του προσωπικού των δύο οργανισμών σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ενδυναμώνει την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ του CMMI και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας υπήρξε υποστηρικτής και στενός σύμμαχος του CMMI από την ίδρυσή του και παράλληλα συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα Πηλείδου αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της συνεργασίας των δύο οργανισμών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ναυτιλιακού και θαλάσσιου τομέα της Κύπρου και δήλωσε ότι : «μέσα από κοινή συνεργασία και έρευνα μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις στις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας και να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία και τις ευκαιρίες εργασίας στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ναυτικού και Ναυτιλιακού Ινστιτούτου, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις του CMMI και του ΥΦΥΝ και δήλωσε ικανοποιημένος που μέσα στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε έγινε κατορθωτή η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Η σημερινή μέρα συνέχισε, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας μακροπρόθεσμης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών σε θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα, την πολιτική και τη βιώσιμη ναυτιλία.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,