Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και στο Εργαστήριο για τη Μελέτη της Διαφάνειας, της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο αποτελεί σταθερή δομή εστιασμένης και διακλαδικής ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας, εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών σε σύγχρονα νομικά ζητήματα (στα πεδία του δημοσίου, διεθνούς ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, δικαίου και πληροφορικής και ποινικού δικαίου), προωθώντας εντατικά τη διασύνδεση με κρατικούς φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, επιδιώκοντας την ανάδειξη αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.
 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια Μαρία Καϊάφα – Γκμπάντι, τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη, και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη και προσβλέπει στη διοργάνωση κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, αλλά και άλλες συναφείς δράσεις. Ήδη, μάλιστα, έχουν πραγματοποιηθεί δύο επιστημονικές εκδηλώσεις με από κοινού συνεργασία των μερών: στις 3/12/2020 και στις 10/6/2021 με τίτλο «Οι Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη» (τα πρακτικά της οποίας έχουν ήδη εκδοθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη) και «Ζητήματα αιχμής στο πεδίο της ποινικής αντιμετώπισης της διαφθοράς στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη», αντίστοιχα.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,