Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Επιβολή Πειθαρχικών Μέτρων από Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) – Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας

Οι βασικές πρόνοιες Σύμβασης Κωνσταντινούπολης έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία Κύπρου, είπε ο Ν. Τορναρίτης

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ενέκρινε το νομοσχέδιο για αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Μαθητεία φοιτητριών και φοιτητών Νομικής σε δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Εκδήλωση για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 🗓