Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας δεν μπορεί να υλοποιήσει στόχους μέσα από τον προϋπολογισμό 2021, λέει η Επίτροπος

Έκθεση Γενικού Ελεγκτή: Το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση του εκσυγχρονισμού