Έκθεση Γενικού Ελεγκτή: Το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση του εκσυγχρονισμού

O Mιχάλης Βορκάς, υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ανακοίνωσε την ομάδα του – Δείτε τα ονόματα (pic)