Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το πιλοτικό πρόγραμμα καθυστερημένων υποθέσεων – Backlog

Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας

Τμ. Αφερεγγυότητας: Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας για Συμβούλους Αφερεγγυότητας 2021