Κυκλοφορία νέων εκδόσεων από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις, οι οποίες διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

  •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 2000 – (Ενοποίηση) – ΓΕΝ – Ν.38
  •   Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 – (Ενοποίηση) – ΓΕΝ – Ν.41
  •   Ο περί Μέτρων και Σταθμών Νόμος του 1974 – (Ενοποίηση) – ΓΕΝ – Ν.44
  •   The Retention of Telecommunication Data for the Purpose of Investigation of Serious Criminal Offences Laws of 2007 – (English translation and consolidation) – ΓΕΝ(Α) – L.156
  •   The Convention of the Council of Europe on Cybercrime (Ratification) Law of 2004 – (English translation and consolidation) – ΓΕΝ(Α) – L.157
  •   The Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (Ratification) Law of 2004 – (English translation) – ΓΕΝ(Α) – L.158

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,