Κυκλοφορία νέων εκδόσεων του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις, οι οποίες διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

  • Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1995 μέχρι 2018 – (Ενοποίηση) – ΓΕΝ – Δ.Π.13
  • Οι περί Προξενικών Τελών Κανονισμοί του 1970 – (Ενοποίηση στην Ελληνική) ΓΕΝ – Δ.Π.14
  • The Interchange Fees for Card-Based Payment Transactions Law, 2018 – (English translation) – ΓΕΝ(Α) – L.153
  • The Attacks Against Information Systems Law, 2015 – (English translation) – ΓΕΝ(Α) – L.155

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,