Η ΟΕΒ καλεί την Πολιτεία να ρυθμίσει νομοθετικά το δικαίωμα απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Εκκρεμεί ακόμη η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου του χαλλουμιού στα κατεχόμενα

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου – Πρόγραμμα Εκδίκασης Καθυστερούμενων Υποθέσεων (Backlog)