Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με το Νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου – Σύνταξη Συμβολαίων – Εγγράφων για μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου- Προκήρυξη Θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Έργου Επιδότησης Ασκουμένων – Έντυπα Καταγραφής Εργασιών Απριλίου

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τον θάνατο της Γεωργίας Πολυβίου

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάγκη υπερψήφισης των τριών Νομοσχεδίων για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση

Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρισης i-Justice

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη διαβούλευση των τριών Νομοσχεδίων για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 41(I)/2021)

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων – Δυσαρέσκεια για τη μη συμπερίληψη των δικηγόρων

Ανακοίνωση ΠΔΣ, Νόμος 188(Ι)/2007 – Τροποποίηση 2021, Ενοποιημένο κείμενο