Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τον συνωστισμό που δημιουργείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Ο ΠΔΣ στην προσπάθειά του να συμβάλει βελτιωτικά στο πρόβλημα του συνωστισμού και της μεγάλης αναμονής που δημιουργείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και της συνακόλουθης ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται καθημερινά συνάδελφοι, έχει αποστείλει εκ νέου σχετική ενημέρωση προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου κα Περσεφόνη Παναγή, με αίτημα να υλοποιηθούν άμεσα ενέργειες για τη διαχείριση και επίλυση του  συγκεκριμένου ζητήματος.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, δρα Χρίστο Κληρίδη, ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση με στόχο τη διαμόρφωση και προώθηση μέτρων και κάποιων χαλαρώσεων για την απάμβλυνση του προβλήματος.

Σε συνάρτηση με τον ανωτέρω επιδιωκόμενο στόχο, ο ΠΔΣ υπενθυμίζει στα Μέλη του τον Περί της Ηλεκτρονικής (Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας) Δικαιοσύνης Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021 (Επισυνάπτεται) βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα σε διάδικο υποβολής προς το Δικαστήριο αιτήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται προς τούτο από το Πρωτοκολλητείο, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση στην οποία το αίτημα αφορά, είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αξιοποιούν την εν λόγω ηλεκτρονική επικοινωνία, όπου αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθότι, στις παρούσες συνθήκες, θεωρούμε, μπορεί να λειτουργήσει κατά το δυνατόν βοηθητικά, στη μείωση του συνωστισμού και της ουράς αναμονής για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,