Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη χρήση του Μητρώου Ορκιζόντων Δικηγόρων

Μετά τη σύσταση του Μητρώου Ορκιζόντων Δικηγόρων στο πλαίσιο της τροποποίησης τουΚ.7 της Δ.39 των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου οι θεσμοί να εναρμονίζονται με την εξουσία που παρέχεται σε δικηγόρους να επάγουν όρκο, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες υπηρεσίες δεν αποδέχονται έγγραφα στα οποία ο όρκος επάγεται από δικηγόρους, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών.

Ο ΠΔΣ αρμοδίως ενημέρωσε σχετικά το Υπ. Δικαιοσύνης, το οποίο με τη σειρά του απέστειλε επιστολή (επισυνάπτεται) προς τους γενικούς διευθυντές υπουργείων και υφυπουργείων με την παράκληση να ενημερώσουν τα τμήματα και τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται για την ύπαρξη και ισχύ του εν λόγω Μητρώου.

Το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανώτατου Δικαστηρίου και περιλαμβάνονται δικηγόροι ενώπιον των οποίων μπορεί να δοθεί όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση. Οι δικηγόροι οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος και εγκρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Για το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.supremecourt.gov.cy./judicial/sc.nsf/table2_el/table2_el?openform

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΔΣ έχει κοινοποιήσει προσχέδιο Ένορκης Δήλωσης, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους δικηγόρους (εγγεγραμμένους στο Μητρώο) για την ακολουθητέα διαδικασία. Περαιτέρω, ο ΠΔΣ έχει εισηγηθεί τον καθορισμό χρέωσης, της τάξεως των 10 ευρώ, η οποία δεν έχει δεσμευτική ισχύ.

Προσχέδιο Ένορκης Δήλωσης

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,