Ανακοίνωση ΠΔΣ για δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές περί συμμετοχής δικηγόρων σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων και των δημόσιων αναφορών περί συμμετοχής δικηγόρων σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών, ο ΠΔΣ τονίζει εκ νέου με σαφήνεια την πάγια θέση του ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υπεύθυνα και με τις σχετικές καταγγελίες στα αρμόδια όργανα. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ατεκμηρίωτες που απλώς δημιουργούν σύγχυση και εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Τέτοιες γενικόλογες αναφορές διασύρουν αδιάκριτα και συλλήβδην το δικηγορικό κόσμο με συνακόλουθες συνέπειες οι οποίες εν τέλει πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του.

Ο ΠΔΣ εκφράζει εμφατικά την πλήρη ετοιμότητά του να συνδράμει σε τυχόν έρευνες, σύμφωνα με την προσήκουσα διαδικασία και τους κείμενους κανονισμούς. Ένα υπάρχουν, συνεπώς, συγκεκριμένες καταγγελίες θα πρέπει άμεσα να διαβιβαστούν επισήμως στον Σύλλογο και να παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα.

Αρμόδιο όργανο του ΠΔΣ είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο στο οποίο θα πρέπει να κατατίθενται τα στοιχεία σε περίπτωση που διαπιστωθεί έκνομη ενέργεια οποιουδήποτε μέλους του, ούτως ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Περαιτέρω, έχουμε απευθυνθεί στις υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται στον χειρισμό ζητημάτων που άπτονται του μεταναστευτικού, προκειμένου να μας αποσταλούν το συντομότερο δυνατό οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, για να προβούμε στις δέουσες ενέργειες.

Ο ΠΔΣ εκπροσωπώντας πέραν των 4,300 μελών του έχει επιδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή του για επαυξημένη εποπτεία και έλεγχο σε όσα μέλη του προβαίνουν σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, κατέχοντας τη θεσμική ευθύνη για προστασία της υπόληψης της νομικής κοινότητας του τόπου μας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,