Γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης υπηρεσιών συνεργάτη/ίδας για επιστημονική στήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση

Αντισυνταγματική και εξ υπαρχής άκυρη η απόφαση Βουλής να ελέγξει Γεν. Εισαγγελέα, έκρινε το Ανώτατο

Ενημερωτικό Δελτίο του ΠΔΣ για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021