Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 1457/2018, FISSLER GMBH v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 16/5/2021

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στις Ηθικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες για το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Covid-19 και ανθρώπινα δικαιώματα: Συλλογή νομολογίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου