Υπ. Δικαιοσύνης: Aποφασισμένη και αφοσιωμένη για εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης

Απόφαση Υπ. Εργασίας για στήριξη εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού