Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας μέσω της πλατφόρμας ΗELP

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς στη Λευκωσία