Τα Kράτη Mέλη δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικότητας

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα εγκρίνει σύντομα μια στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικότητας στην ΕΕ (2020-2025). Ο λόγος, οι δύο εκθέσεις που δείχνουν ότι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει ακόμη να κάνουν πολλά για να αξιοποιήσουν πλήρως τις εθνικές αρχές της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικότητας και την οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.Συγκεκριμένα, στα περισσότερα Κράτη Μέλη εντοπίστηκαν ελλείψεις στην εφαρμογή ορισμένων βασικών δικαιωμάτων, όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης και προστασία σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των θυμάτων εγκληματικότητας. Οι ευρωπαϊκές εντολές προστασίας, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σπάνια, κυρίως λόγω της έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με το μέσο και λόγω των ανεπαρκών εθνικών συστημάτων προστασίας.

Ο Didier Reynders, Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι “βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης στη δημόσια υγεία, αλλά φυσικά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα εγκλήματος” και “στην πραγματικότητα, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις σε ορισμένες μορφές εγκλήματος όπως η ενδοοικογενειακή βία, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ή τα εγκλήματα μίσους. Αυτό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση γιατί η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θυμάτων είναι πάντα ζωτικής σημασίας – ακόμη και σε περιόδους κρίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Καλώ τα Κράτη Μέλη να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν τη σωστή τήρηση των δικαιωμάτων των θυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ”.

Διαβάστε την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,