Η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Ανάμεσα στην ρητορική και την πραγματικότητα