Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το «Προσωρινό Πλαίσιο» κρατικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σάσσολι: H δημοκρατία δεν μπορεί να ανασταλεί έστω και εν μέσω μιας τόσο δραματικής κρίσης