Δικαίωμα πρόσβασης σε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Διαβάστε την απόφαση

Η οπτικογραφημένη εικόνα υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον οδηγεί στην ταυτοποίηση του, μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό του δεδομένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 4(1) του ΓΚΠΔ 2016/679. Αντίγραφο αυτού μπορεί να ζητηθεί ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ 2016/679.

Γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία που αφορούσε δικαίωμα πρόσβασης σε υλικό καταγραφής που είχε συλλεγεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και το οποίο έδειχνε ατύχημα που είχε πάθει σε χώρο στάθμευσης υποκαταστήματος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποστήριζε πως δεν υπήρχε βίντεο, ενώ δόθηκε μετά από πιέσεις απόσπασμα δευτερολέπτων κι όχι ολόκληρο το βίντεο. Η γυναίκα είχε καταχωρήσει αγωγή για αποζημιώσεις συνεπεία του εν λόγω ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει καθήκον να ενεργήσει σε ένα τέτοιο αίτημα, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος (βλ. Άρθρο 12(3) του ΓΚΠΔ 2016/679). Εν τέλει, συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Γραφείου της Επιτρόπου, αλλά και στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων, αποστέλλοντας απόσπασμα βιντεοσκοπημένου υλικού το οποίο απεικόνιζε το υποκείμενο των δεδομένων κατά την στιγμή της πτώσης του. Η Επίτροπος θεώρησε πώς υπήρξε συμμόρφωση στην βάση του Άρθρου 58 παρ. 2(γ) του ΓΚΠΔ.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση  εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,