Επ. Προσωπικών Δεδομένων:Απορρίφθηκε παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας στο Facebook χωρίς συγκατάθεση

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου απέρριψε ως αβάσιμο παράπονο που διερευνήθηκε από το γραφείο της για παράνομη ανάρτηση και /ή δημοσίευση φωτογραφίας του παραπονούμενου, στο προσωπικό ιστολόγιο της καθ’ ής το παράπονο, στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, η οποία είχε ληφθεί από τις καλοκαιρινές του διακοπές και συνοδευόταν με άκρως προσβλητικά, κατά την άποψη του παραπονούμενου, σχόλια για το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, λήφθηκαν υπόψιν η ιδιότητα του παραπονούμενου ως δημόσιο πρόσωπο και πρόσωπο της επικαιρότητας, ως εκ της θέσεως του κατά τον ουσιώδη χρόνο. Υπό τις περιστάσεις η ιδιότητα του ως δημόσιο πρόσωπο, οι ενέργειές και η συμπεριφορά, δικαιολογούσαν τον έλεγχο των πράξεων και /ή παραλείψεών του από το κοινωνικό σύνολο, στο βαθμό που η επέμβαση αυτή δεν υπεισέρχετο στον αποκλειστικό πυρήνα της ιδιωτικής του σφαίρας και ως εκ τούτου δεν υποβαθμίζει την αξία και το ήθος του ως ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Ακολούθησε στάθμιση μεταξύ των δικαιωμάτων του παραπονούμενου στην ιδιωτική ζωή επέκταση και /ή έκφανση της οποίας αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, έκφανση της οποίας αποτελεί η επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς από την Καθ’ής το παράπονο.

Λήφθηκε υπόψιν και αξιολογήθηκε η εύλογη προσδοκία του παραπονούμενου για την προστασία της ιδιωτικότητας του σε συνάρτηση με τον αυξημένο αριθμό ακόλουθων και φίλων που είχε στο κοινωνικό δίκτυο FACEBOOK και την καταλληλότητα και αναλογικότητα του μέσου ήτοι της φωτογραφίας να εξυπηρετήσει το σκοπό και /ή να συμβάλει στην άσκηση δημόσιας κριτικής σχετικά με ένα επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα.

Κρίθηκε ότι η δημοσίευση της φωτογραφίας ήταν ικανή, ως απολύτως αναγκαία και απαραίτητη υπό τις περιστάσεις να μεταφέρει το μήνυμα και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της πληροφόρησης του κοινού για την διασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησής του, επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με το πολυσυζητημένο και επίκαιρο θέμα.

Η Επίτροπος κατέληξε ότι η Καθ’ής το παράπονο ενήργησε εντός των ορίων του δικαιώματός της ήτοι της ελευθερίας έκφρασης και του τύπου προς το συμφέρον της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, ή για δημοσιογραφικούς αποκλειστικά σκοπούς, δικαίωμα το οποίο κρίθηκε ότι υπερτερεί σε σχέση με το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής του Παραπονούμενου, και επομένως η κρινόμενη περίπτωση θεωρήθηκε ότι εμπίπτει στην προβλεπόμενη εξαίρεση του άρθρου 85(1) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 29(1) του Εθνικού Νόμου, (Ν. 125(Ι)/2018).

Ως εκ των ανωτέρω, το υποβληθέν παράπονο απορρίφθηκε ως αβάσιμο.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,