Ιστοσελίδα Δεξαμενής Νομικής Σκέψης «Κράτος Δικαίου»

Η Δεξαμενή Νομικής Σκέψης “Κράτος Δικαίου” έχει εγκαινιάσει την ιστοσελίδα της με διακηρυκτικό σκοπό την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο. Ως αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα: «Η Δεξαμένη Νομικής Σκέψης «Κράτος Δικαίου» ιδρύθηκε προκειμένου να αποτελέσει τροχοπέδη στην φθίνουσα πορεία που έχουν πάρει οι θεσμοί και οι αξίες στην Κύπρο και με σκοπό να συνδράμει μέσω του ελευθέρου διαλόγου και των ιδεών της στην δημιουργία ενός πραγματικού Κράτους Δικαίου όπου θα κυριαρχεί το Σύνταγμα και οι Νόμοι και όπου οι θεσμοί θα λογοδοτούν για τις πράξεις τους στον πολίτη».

Μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kratosdikaiou.com

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,