Εκχώρηση αξιώσεων, έκδοση πολιτών σε τρίτες χώρες και αντίκτυπο COVID-19 στην δικαιοσύνη, συζήτησαν οι 27 της ΕΕ

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ εξέτασαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 με  τηλεδιάσκεψη τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα τρίτων από την εκχώρηση αξιώσεων, την έκδοση πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες και τον αντίκτυπο του COVID-19 στον τομέα της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί  Δικαιοσύνης συζήτησαν τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις επιπτώσεις τρίτων από την εκχώρηση αξιώσεων. Αυτός ο κανονισμός θα καθορίσει ομοιόμορφους κανόνες για τον καθορισμό της εθνικής νομοθεσίας που θα καθορίσει την ιδιοκτησία μιας αξίωσης μετά την εκχώρησή της σε διασυνοριακή βάση. Ο στόχος αυτής της συζήτησης ήταν να παρέχει πολιτική καθοδήγηση σε τρεις πτυχές:  εάν πρέπει να αποκλειστεί η αναδρομική εφαρμογή του κανονισμού, εάν ο κανονισμός πρέπει να περιέχει κανόνες σχετικά με τις διενέξεις προτεραιότητας και  κατά πόσον η αρχή της καθολικότητας πρέπει να τηρηθεί στον κανονισμό.

Σύμφωνα με την Κροατική Προεδρία για να μπορέσει η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, πρέπει να μειωθούν τα πρακτικά εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα δώσει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση.

Κατά τις παρεμβάσεις τους, οι Υπουργοί υποστήριξαν ευρέως τη μη αναδρομικότητα και την καθολική εφαρμογή του μελλοντικού μέσου. Παρείχαν επίσης τη συμβολή τους στο θέμα της καινοτομίας. Οι συζητήσεις για αυτήν την πρόταση θα συνεχιστούν τώρα σε τεχνικό επίπεδο.

Ακολούθως  οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το θέμα της έκδοσης πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, καθώς μετά από μια σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης στην υπόθεση Petruhhin, πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πρακτικών τους επιπτώσεων. Οι υπουργοί συμφώνησαν να καλέσουν την Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (EΔΔ) να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στην πράξη τα αιτήματα για την έκδοση πολιτών της ΕΕ από τρίτες χώρες και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

Επιπλέον ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Eurojust, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Επιτροπή παρείχαν μια επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τον αντίκτυπο του COVID-19 στον χώρο δικαιοσύνης της ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρθηκε στη σύσταση της ομάδας συντονισμού του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης στις 6 Απριλίου, καθώς  σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στη δικαστική συνεργασία που συλλέγονται από την Κομισιόν, την Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (EΔΔ) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εκπονεί τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο COVID-19.

Η Προεδρία ενημέρωσε επίσης για την υπουργική τηλεδιάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου. Η εισερχόμενη γερμανική προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της, το οποίο θα εστιάζει στον τρόπο διασφάλισης της ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης στα συστήματα δικαιοσύνης της ΕΕ, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των θυμάτων, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους. Οι εργασίες θα συνεχιστούν για τις τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, και για τη σύσταση του EPPO.

Τέλος η Κομισιόν ενημέρωσε γραπτώς τους υπουργούς για την πορεία της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,