Τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για συζήτηση της τροποποίησης των κανονισμών σε Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Στο τελευταίο Διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Υγείας για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβάνονταν και διατάξεις σχετικά με την παιδεία, τα σχολεία, τη φοίτηση και την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών.

Πρόκειται για απαραίτητες ρυθμίσεις, που αφορούν στις απουσίες των παιδιών, στην αξιολόγηση, στην προαγωγή και στην απόλυση των μαθητών και μαθητριών, χωρίς τις εξεταστικές διαδικασίες που δεν θα γίνουν φέτος.  Επίσης, περιλαμβάνονταν και ρυθμίσεις για την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον Σεπτέμβριο κάποια ενισχυτική διδασκαλία για να μετριάσουμε τη φετινή απώλεια διδακτικού χρόνου και να διασφαλίσουμε την ομαλή φοίτηση χωρίς κενά τον επόμενο χρόνο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο και τον χρόνο της κανονικής λειτουργίας των σχολείων.

Κρίθηκε όμως από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν αρχικά στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, θα ήταν προτιμότερο να εκδοθούν χωριστά από το Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό τον σκοπό, σύμφωνα με την κατεύθυνση που μας δόθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, ετοιμάστηκε αυτή η τροποποίηση των Κανονισμών, η οποία έχει εγκριθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

Υπογραμμίζω ότι στους Κανονισμούς υπάρχουν ήδη διατάξεις που προβλέπουν για αποφάσεις του Υπουργού σε έκτακτες περιπτώσεις, ειδικά όσον αφορά στην έναρξη και λήξη των μαθημάτων. Χρειάζονται όμως πρόσθετες ρυθμίσεις και για τις απουσίες και για την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση, οι οποίες θα γίνουν με την έγκριση της τροποποίησης των Κανονισμών. Όπως και ρύθμιση του υφιστάμενου Κανονισμού για τη Δημοτική Εκπαίδευση που προβλέπει ότι απώλεια διδακτικού χρόνου “θα αναπληρώνεται εξ ολοκλήρου από το διδακτικό προσωπικό”, κάτι που θα ήταν πρακτικά αδύνατο, αφού θα σήμαινε φοίτηση για να αναπληρωθεί ολόκληρος ο χρόνος από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαΐου.   

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη συζητηθεί σε τηλεδιασκέψεις που είχα τόσο με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ όσο και με την ΠΟΕΔ. Έχει γίνει διάλογος και έχουν ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου μάλιστα ήταν να αποφύγουμε διδασκαλία πέραν του μηνός Ιουνίου, όπως ζήτησε η ΠΟΕΔ, ή ακόμα το ότι δεχτήκαμε εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ για τη μεταφορά ορισμένων από τις εξετάσεις απόλυσης από την 1η και 2α Ιουλίου, στις πρώτες μέρες αυτού του μήνα. Κάποιοι μίλησαν για προβλήματα προγραμματισμού στο Υπουργείο και χωρίς ίσως να το ξέρουν επέκριναν τον διάλογο και τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία έχουν ενημερωθεί εδώ και μέρες μέσα από σχετικές εγκυκλίους για τα όσα πρέπει να ισχύσουν, τα όσα θα ρυθμιστούν με αυτή την τροποποίηση των Κανονισμών.

Σημειώνω ότι πρόκειται για απαραίτητες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση και την απόλυση των μαθητών και των μαθητριών φέτος, όπως και για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, σε θέματα απουσιών κ.ο.κ.

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να μην υπάρξουν συνέπειες για τα παιδιά λόγω απουσιών ούτε να προκύψουν προβλήματα στην προαγωγή ή την απόλυση των μαθητών/μαθητριών από πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών».

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,