Παρέμβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου, μέλος της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης.

Ο κ. Ευσταθίου, ως Εισηγητής της 10ης Έκθεσης για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), παρουσίασε τα προσχέδια του ψηφίσματος και της σύστασης της Έκθεσής του, τα οποία εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Υπογραμμίζοντας ότι η Συνέλευση ανέκαθεν απέδιδε μεγάλη σημασία στη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, ο κ. Ευσταθίου αναγνώρισε, ωστόσο, ότι πρωταρχικό ρόλο εξακολουθεί να διαδραματίζει η Επιτροπή Υπουργών, η οποία παραμένει το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για το θέμα. Επεσήμανε ταυτόχρονα την ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και την ανάγκη προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, όπου χρειάζεται, προκειμένου τα συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφώνονται πλήρως, χωρίς την επίκληση συνταγματικών ή άλλων κωλυμάτων, με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.

Παρουσιάζοντας τα ευρήματά του, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η Έκθεση επικεντρώνεται σε εννέα κράτη μέλη του Οργανισμού τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές διαρθρωτικές και θεσμικές αδυναμίες και τον μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών. Οι υποθέσεις αυτές,πρόσθεσε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκες στην εφαρμογή τους, λόγω κυρίως της πολιτικής ή/και νομικής πολυπλοκότητάς τους. Οι πλείστες των περιπτώσεων, επισήμανε ο Κύπριος βουλευτής, αφορούν διακρατικές και ατομικές υποθέσεις,οι οποίες συνδέονται με άλυτες διενέξεις και με τις επιπτώσεις τους.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας, ο κ. Ευσταθίου επισήμανε ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών από το 2001 και συγκαταλέγεται στις παλαιότερες υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής. Ο Κύπριος βουλευτής τόνισε τη σημασία επίλυσης του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων. Αναφερόμενος στο έργο που επιτελεί η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), ο κ. Ευσταθίου τόνισε ότι η Τουρκία οφείλει να συνεργαστεί ουσιαστικά στις προσπάθειες για ανεύρεση και ταυτοποίηση των αγνοουμένων. Όσον αφορά δε στην παραβίαση των περιουσιακών δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων προσφύγων και εκτοπισμένων, ανέφερε ότι η Τουρκία, παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις της Επιτροπής Υπουργών, δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της ούτε έχει καταβάλει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν.

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε από πλευράς του ΕΔΑΔ όσον αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης, ως αποτέλεσμα της επίσπευσης των διαδικασιών, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της διαδικασίας του Ιντερλάκεν.

Στα εγκριθέντα προσχέδια του ψηφίσματος και της σύστασης του κ. Ευσταθίου, επαναδιατυπώνεται η ανάγκη συνεχούς εμπλοκής και συνεργασίας των κρατών μελών με τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και δη με την Επιτροπή Υπουργών, για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Υποδεικνύεται επίσης ότι, στις περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται άρνηση κράτους μέλους να συμμορφωθεί με αποφάσεις του Δικαστηρίου, πρέπει να τίθεται σε ισχύ το Άρθρο 46 της Σύμβασης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα λήψης αυστηρότερων μέτρων συμμόρφωσης. Σημειώνεται εξάλλου η σημασία διάθεσης επαρκών πόρων, σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι αποφάσεις του Δικαστηρίου και να ενισχύεται διαρκώς η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζεται ακόμα ο καθοριστικός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, που απορρέουν από την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου, καθώς και η ανάγκη θέσπισης κατάλληλων δομών και μηχανισμών στα κράτη μέλη, ώστε να ελέγχεται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη νομολογία του ΕΔΑΔ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,