Η Κομισιόν προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, με σκοπό να τονιστούν ότι οι τομείς που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού σε ποινικές υποθέσεις είναι σύμφωνοι με τις αλλαγές της Συνθήκης της Λισαβόνας που σημειώθηκαν στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν.

Οι τροποποιήσεις είναι τεχνικού χαρακτήρα και βασίζονται στα ευρήματα εξωτερικού αξιολόγηση του Οργανισμού και ανάλυση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν, μετά από υπόδειξη των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμένων άλλων ενδιαφερομένων. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ιδρύθηκε βάσει κανονισμού του Συμβουλίου και έχει στόχο να παρέχει στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τα γραφεία, τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να τα υποστηρίζει κατά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών βάσει τεκμηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,