Εγκαίνια Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος

Το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC), το οποίο θα ενισχύσει την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους οργανισμούς της ΕΕ στους τομείς του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος και θα προωθήσει τη συστηματική χρήση χρηματοοικονομικών ερευνών, εγκαινίασε σήμερα η Europol.

Το EFECC δημιουργήθηκε εντός της τρέχουσας οργανωτικής δομής της Europol, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή απάντηση στο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έγκλημα και θα στελεχωθεί με 65 διεθνείς εμπειρογνώμονες και αναλυτές.

Σύμφωνα με τη Europol, “τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά εγκλήματα είναι μια πολύ περίπλοκη και σημαντική απειλή που πλήττει εκατομμύρια μεμονωμένους πολίτες της ΕΕ και χιλιάδες εταιρείες στην ΕΕ κάθε χρόνο”. “Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα εγκληματικά οικονομικά είναι οι κινητήρες του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς αυτά οι εγκληματίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των παράνομων κερδών που παράγουν με τις διάφορες δραστηριότητες σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος που πραγματοποιούνται στην ΕΕ”, αναφέρει. Σύμφωνα με προηγούμενες εκθέσεις της Europol, το 98,9% των εκτιμώμενων εγκληματικών κερδών δεν κατασχέθηκαν και παραμένουν στη διάθεση των εγκληματιών.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η πανδημία COVID-19 στην Ευρώπη παρείχε στοιχεία ότι οι εγκληματίες προσαρμόζουν γρήγορα τα εγκλήματά τους σε μεταβαλλόμενες συνθήκες για να εκμεταλλευτούν τους φόβους και τα τρωτά σημεία. “Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να ακολουθούν τη ροή των χρημάτων ως τακτικό μέρος των ποινικών ερευνών τους με στόχο την κατάσχεση εγκληματικών κερδών”, τονίζει η Europol.

“Μετά την έναρξη του Κέντρου Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο το 2013 και του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας το 2016, σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την καταπολέμηση του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος. Η ΕΕ δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο και θα χτυπήσει τους εγκληματίες εκεί όπου πονάει περισσότερο. Με το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος εντός της Europol, θα διασφαλίσουμε ότι το οικονομικό και οικονομικό έγκλημα δεν πληρώνει”, δήλωσε σχετικά ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως σημειώνεται, η εκθετική αύξηση του χρηματοοικονομικού και οικονομικού εγκλήματος και η συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος σε μεγάλη κλίμακα, μαζί με τον αριθμό των αιτημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης από τα κράτη μέλη της ΕΕ, απαιτούν κατάλληλη και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Στρατηγική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει μια επισκόπηση των πιο απειλητικών φαινομένων στον τομέα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων απάτης, της παραγωγής και της διανομής πλαστών αγαθών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,