Ρυθμίζεται η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης – Νέοι κανονισμοί από τη Βουλή

Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού: Η διάκριση των εξ αντικειμένου και εκ αποτελέσματος περιοριστικών συμφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένων πρακτικών

Ποινική ευθύνη μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς προστασίας υγείας πολιτών από ιούς

Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμούς του 2020.

Σε ισχύ στην ΕΕ οι Κανονισμοί για ηλεκτρική ενέργεια, η Oδηγία για εκπομπές αυτοκινήτων και ασφάλεια οχημάτων

Δράσεις ΕΕ για αντιμετώπιση ηλεκτρονικής απάτης σε θέματα εμπορίου – Οι νέοι κανονισμοί για το ΦΠΑ