Δημόσια Διαβούλευση: 1) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», και 2) Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Κανονισμοί του 2023»

Νέο διάταγμα για την υποβολή ετήσιας έκθεσης για μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων

Ρυθμίζεται η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης – Νέοι κανονισμοί από τη Βουλή

Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού: Η διάκριση των εξ αντικειμένου και εκ αποτελέσματος περιοριστικών συμφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένων πρακτικών