«Νόμος Καταπολέμησης του Σεξισμού» – Συνοπτικό Νομικό Σημείωμα

Ποινική ευθύνη μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς προστασίας υγείας πολιτών από ιούς