Κανονισμούς για διορισμούς, ιεραρχία, προαγωγές και αφυπηρετήσεις στον Στρατό, συζήτησε η Επ. Αμυνας

Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τα μέλη του Στρατού αναφορικά με τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις αφυπηρετήσεις τους, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι αποφάσισε να παραπέμψει στην Ολομέλεια της Βουλής μόνο το μέρος των κανονισμών που εναρμονιζόταν με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας και αφορούσε στην ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και πρόνοιες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη συμμόρφωσης με ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

Οι πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών, που συζητήθηκαν σήμερα, δεν προωθήθηκαν λόγω επιφυλάξεων μελών της Επιτροπής για επηρεασμό των επικείμενων κρίσεων για προαγωγή. Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα συνεχίσει την κατ’ άρθρον μελέτη των πιο πάνω κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,