Σε εξέλιξη εκστρατεία της Αστυνομίας για τον έλεγχο πινακίδων εγγραφής οχημάτων – Δείτε τη νομοθεσία (φωτο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Αστυνομίας σχετικά με τον έλεγχο πινακίδων εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, η εκστρατεία άρχισε τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, 2 Αυγούστου. Σκοπός της εκστρατείας είναι η σωστή τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις προδιαγραφές των πινακίδων εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων και τις υποχρεώσεις των οδηγών των οχημάτων, με την νομοθεσία.

Σύμφωνα με το νόμο, οι κάτοχοι οχημάτων τα οποία φέρουν παλαιού τύπου πινακίδες, χρώματος κίτρινου στο πίσω μέρος και χρώματος άσπρου στο μπροστινό μέρος των οχημάτων, μπορούν να τις διατηρήσουν εκτός εάν αυτές καταστραφούν ή χαθούν, οπόταν και θα πρέπει να αντικατασταθούν με τις νέου τύπου πινακίδες.

Διαβάστε τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων Κανονισμό.

Δείτε το δείγμα της νέας σειράς εγγραφής πινακίδων:

Επιπλέον, κάθε όχημα που είναι εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, πρέπει κατά το χρόνο που κυκλοφορεί εκτός της Δημοκρατίας, να φέρει, επιπρόσθετα προς τα διακριτικά σημεία ταυτότητας, στο αριστερό άκρο καθεμιάς των πινακίδων κυκλοφορίας, το διακριτικό σημείο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον τρόπο που περιγράφεται στο Δεύτερο Παράρτημα των βασικών κανονισμών.

-Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση πινακίδας εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων ή αλλοίωση της ίδιας ή των στοιχείων που περιέχει ή της σφράγισης της ή παραβίαση ή αφαίρεση της σφράγισης της που αναφέρεται στην παράγραφο (14) του παρόντος Κανονισμού, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει δέουσα εξουσιοδότηση με βάση την παράγραφο (12) του παρόντος Κανονισμού.

-Απαγορεύεται να υπάρχει πινακίδα σε μηχανοκίνητο όχημα που να φέρει οποιοδήποτε μηχανισμό, αντικείμενο, κοχλία ή άλλο υλικό στερέωσης περιλαμβανομένου συγκολλητικού υλικού ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της εμφάνισης ή του ευανάγνωστου των στοιχείων που περιέχονται στην πινακίδα ή που εμποδίζει τη δημιουργία πραγματικής φωτογραφικής εικόνας της πινακίδας με όλα τα στοιχεία της μέσω φωτογραφικής μηχανής.

-Απαγορεύεται η οδήγηση, η χρήση, η στάση ή η στάθμευση οχήματος σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή σε οδό – 33 9.7.2010 Δεύτερο Παράρτημα

(i) που, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών, δεν φέρει πινακίδες εγγραφής,

(ii) στο οποίο υπάρχει οποιοσδήποτε μηχανισμός ή αντικείμενο που εμποδίζει την ορατότητα για να διαβαστούν ή να φωτογραφηθούν τα διακριτικά σημεία ταυτότητας,

(iii) του οποίου πινακίδα εγγραφής είναι παραποιημένη ή αλλοιωμένη ή που η σφράγιση της πινακίδας είναι παραποιημένη, αλλοιωμένη, παραβιασμένη ή αφαιρεμένη· ή (iv)του οποίου πινακίδα είναι σε τέτοιο βαθμό ακάθαρτη που να καθίσταται αδύνατο να διαβαστούν τα διακριτικά σημεία ταυτότητας που περιέχει από απόσταση είκοσι (20) μέτρων ή να φωτογραφηθούν από απόσταση είκοσι (20) μέτρων και να διαβαστούν από φωτογραφία.

-Οποιοδήποτε ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Έφορο πρόσωπο επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το πιστοποιητικό της ιδιότητας του εφόσον του ζητηθεί, ή οποιοσδήποτε αστυνομικός δύναται να κατακρατήσει όχημα που βρίσκεται σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή σε οδό και:

(i) που δεν φέρει πινακίδες εγγραφής· ή

(ii) στο οποίο υπάρχει οποιοσδήποτε μηχανισμός ή αντικείμενο που εμποδίζει την ορατότητα για να διαβαστούν ή να φωτογραφηθούν τα διακριτικά σημεία ταυτότητας· ή

(iii)του οποίου πινακίδα εγγραφής είναι παραποιημένη ή αλλοιωμένη ή που η σφράγιση της πινακίδας είναι παραποιημένη, αλλοιωμένη, παραβιασμένη ή αφαιρεμένη· ή

(iv)του οποίου πινακίδα εγγραφής δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Δεύτερου Παραρτήματος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,