Δημοσιεύτηκαν οι νέοι Κανονισμοί για τη Μέση Εκπαίδευση – Δείτε τις τροποποιήσεις

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από του Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 (2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διαβάστε τους νέους Κανονισμούς εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,