Απασχόληση μετά τη φυλακή: πόσο επαρκής είναι η επένδυση στην παιδεία των κρατουμένων για την ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία;