«Δράση Κοινής Αντίληψης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»