Σημαντικό αριθμό σφαλμάτων στις πληρωμές των λογαριασμών της ΕΕ εντόπισε για το 2020 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει την ανθεκτικότητα των θεσμών της ΕΕ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερο και συνεπέστερο πλαίσιο εποπτείας για καταπολέμηση του ξεπλύματος

Προειδοποιήσεις ΕΕΣ για τις νομικές διαδικασίες ενώπιον ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων SRM