Θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

To Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης υπευθύνου/υπεύθυνης προστασίας δεδομένων (βαθμός AD9 — AD12) και να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα των υποψηφίων που θα θεωρηθούν οι πλέον κατάλληλοι για τη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο ρόλος, η εντολή και οι αρμοδιότητες του/της υπευθύνου/υπεύθυνης προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και στους σχετικούς με τον/την ΥΠΔ κανόνες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Ο/Η ΥΠΔ διασφαλίζει την από μέρους του οργάνου ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Ο μηνιαίος βασικός μισθός πρόσληψης στους βαθμούς AD9 και AD12 (κλιμάκιο 1) ανέρχεται επί του παρόντος σε 8 002,30 και 11 590,57 ευρώ αντιστοίχως.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 22 Μαΐου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Πηγή: Cyprus Legal News

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,