ΕΕΣ: Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για την εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα

Αδυναμίες καταγράφει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) σε σχέση με τη βοήθεια της ΕΕ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σημειώνοντας ότι “συνολικά, η στήριξη της ΕΕ καλύπτει περισσότερα αγόρια, μολονότι τα κορίτσια είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν εκτός εκπαίδευσης σε περιοχές που αποτελούν θέατρο συγκρούσεων”.

Σύμφωνα με χθεσινή έκθεση, “η αποδοτικότητα της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ θα ενισχυόταν περαιτέρω, εάν τα έργα αποκτούσαν περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, εάν βελτιωνόταν η ανάλυση κόστους και εάν τα προγράμματα παροχής χρηματικής βοήθειας για την εκπαίδευση είχαν μεγαλύτερη βιωσιμότητα”.

Σε γενικές γραμμές το ΕΕΣ καταγράφει ότι “η βοήθεια που παρείχε η ΕΕ συνέβαλε στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων” και “τα έργα ήταν συναφή και καλά συντονισμένα”, ενώ η Κομισιόν “διευθετούσε τα προβλήματα που εντόπιζε κατά τις επισκέψεις παρακολούθησης”.

“Ως εκ τούτου, τα έργα είχαν κατορθώσει να επιτύχουν τους περισσότερους από τους προβλεπόμενους στόχους τους”, σημειώνει.

Το ΕΕΣ καταγράφει ότι η Κομισιόν αύξησε τη βοήθεια για την εκπαίδευση στο 10 % της συνολικής ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει, ποσό που το 2019 αντιστοιχούσε σχεδόν σε 160 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι “τα περισσότερα έργα είναι υπερβολικά βραχυπρόθεσμα (διάρκειας 10‑12 μηνών) για να καλύψουν τις πολυετείς εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών που ζουν υπό καταστάσεις μακροχρόνιων κρίσεων”.

Συνεπώς, όπως αναφέρουν `η βοήθεια της ΕΕ ήταν λιγότερο αποδοτική από το επιδιωκόμενο, όπως και λιγότερο ικανή να εξασφαλίσει βιώσιμες λύσεις”.

Συνιστά δε στην Κομισιόν “να βελτιώσει τις αναλύσεις κόστους, ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερα με τα ίδια χρήματα”.

Οι ελεγκτές αναφέρουν ακόμα ότι “τα έργα της ΕΕ που παρέχουν χρηματική βοήθεια για την εκπαίδευση δεν αρκούν για να μειώσουν την εξάρτηση των δικαιούχων από αυτό το είδος βοήθειας” και συνιστούν στην Κομισιόν “να μεριμνά για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων μετά το πέρας της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας, παραδείγματος χάριν με την ενίσχυση της αυτάρκειας και την παροχή στις δικαιούχους οικογένειες λύσεων για τον βιοπορισμό τους”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,