Η Βουλή ενέκρινε εναρμονιστικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των παιγνιδιών