Χ. Κληρίδης: Το πήγαινε – έλα σε δίκες με μασκοφορους δικαστές, δικηγόρους, μάρτυρες, πελάτες δεν είναι λύση

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών από τα δικαστήρια

Στο Φιλοξενία θα λειτουργούν συνολικά 19 δικαστικές αίθουσες για το νέο Εφετείο, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο