Στόχος οι αναμορφωτικές παρά οι τιμωρητικές ποινές για τους ανήλικους, λέει ο Πρόεδρος

H γερμανική προεδρία καλωσορίζει τη συμφωνία με το Κοινοβούλιο για το μηχανισμό κράτους δικαίου